Jak fungují LED a jaké výhody má tato technologie?

Zkratka LED pochází z Light-Emitting Diode, tedy elektroluminiscenční dioda. Jak tyto diody fungují a kde všude se v praxi používají?

Co je to LED a jaké má výhody?

Tato dioda je elektronickou polovodičovou součástkou. Česky by se její název dal jednoduše opsat jako světlo vyzařující dioda. Funguje tak, že světlo v ní emituje pohyb elektronů v polovodičovém materiálu.

LED vyzařují světlo jednobarevné, a to v rámci daného spektra. Na trh se dodávají rovněž jako ultrafialové diody vyzařující ultrafialové záření, případně diody infračervené. Teprve vývoj modré LED, který trval poměrně dlouho, otevřel možnosti značně širokého praktického uplatnění.

Ačkoli tedy tyto diody nejsou novým vynálezem a poprvé se objevily už před 40 lety, masového rozšíření se tato technologie dočkala až v poslední době.

LED diody se využívají často jako zdroj osvětlení. Používat se mohou tímto způsobem v exteriéru či v interiéru. Praktickou výhodou jejich užití je vysoká odolnost a dlouhá životnost. Obecně se uvádí v závislosti na konkrétním výrobci poměrně široké rozpětí 30 000 a 90 000 hodin. V praxi tedy v řádu i desítek let. Vhledem k nízkému napětí a malému proudu mají také minimální spotřebu a lze je považovat za energeticky úsporné.

Využití LED diod

Klasická bílá dioda má uplatnění jako posvícení u tekutých krystalů. Diody slouží také coby indikace zapnutí přístroje. Dále mohou být LED použity jako informační panely v dopravních prostředcích (tramvaje či metro).

U LED diod je zapotřebí zohlednit i některé základní parametry. V první řadě je to zapojení. Zapojovat je lze paralelně, sériově, případně sériovo-paralelně. Dále to může být barva, tvar diody či její obal.

Rovněž si můžeme zvolit požadované pracovní napětí nebo maximální napájecí proud. Na trhu jsou tak dostupné diody od 0,8 V až po 121 V. Běžně se můžete setkat s LED diody 12V. Podobné je to s rozpětím napájecího proudu, kde je dodávaná škála produktů také široká a k dostání jsou diody od 1 mA do až 6000 mA.

O společnosti Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Velmi pestrý sortiment LED diod najdete v portfoliu značky TME. Ta je renomovaným dodavatelem součástek pro elektroniku a elektrotechniku.

Původem polská značka má na trhu již 30 let trvající tradici. Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. prioritně stále působí ve své domovské zemi. Sídlo bychom našli ve městě Lodž a distribuční centrum ve středním Polsku.

Odtud komunikuje s veškerými dodavateli, kterých je aktuálně již 1000. A tak se všemi zákazníky, kteří se dnes nacházejí ve 150 zemích na světě, kam TME denně distribuuje tisíce odbavených objednávek.

Ve své strategii globálního distributora pak dále pokračuje a upevňuje svou aktuální pozici jednoho z lídrů trhu. Mezinárodní rozsah činnosti podtrhuje i 10 dceřinných společností.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.