Jak postupovat v případě nehody

I když se snažíme jezdit bez jakýchkoli nehod, drobných karambolů i zmatků, bohužel se stane, že se autonehodě nevyhneme. Mnohdy za ni může únava, nesoustředěnost, špatné počasí, nebo naše chyba, kdy nedodržíme pravidla silničního provozu či třeba zdravotní indispozice.

Dopravní nehody nechceme zažívat, ale i přesto bychom se měli zajímat o to, jak se při nich chovat. Může nám to zachránit život, stejně jako jejím ostatním účastníkům. A také bychom měli vědět, na co budeme mít nárok u pojišťovny, kde máme sjednáno povinné ručení. Stejně tak je dobré udělat si občas srovnání povinného ručení a zjistit, zda nám jiná pojišťovna nenabízí za stejné peníze více služeb, nebo bychom jí neplatili menší pojištění.

Jsme účastníky dopravní nehody

  • V první řade ihned zastavte vůz, zapněte výstražná světla a zabezpečte místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem. Oblékněte si výstražnou vestu.
  • Jestliže došlo ke zranění osob, zavolejte zdravotnickou záchrannou službu a je-li to potřeba, poskytněte první pomoc.
  • Zákon ukládá, ve kterých situacích máme volat policii. Pokud do některé patří vaše nehoda, kontaktujte ji. Jakmile dorazí a sepíše policejní protokol, pročtěte si jej a podpisem stvrďte jen tehdy, když budete se vším souhlasit. V opačném případě vepište své prohlášení o nehodě nebo námitky proti postupu policie. I v zahraničí můžete psát česky.
  • Nikdy nepijte na posilněnou alkohol nebo neužijte jiné návykové látky. Bylo by to k vaší újmě, bylo by těžké prokázat, že jste nepili již za jízdy.
  • Je nutné obnovit provoz po autonehodě? Jestli že je nehoda nahlášena na policii a řádně jste vyznačili postavení vozidel křídou, pískem, sprejem a podobně, nafotili si ji, nebo jste se shodli na odstranění vozidel s ostatními účastníky dopravní nehody a máte na to nestranného svědka, je možné vozidla bránící obnovení provozu odstranit.
  • Zaznamenejte si všechny důležité informace o vozidlech i osobách. Tedy SPZ, VIN, značku a typ u vozidel, jména, bydliště, telefonní čísla řidičů, ale také jména, bydliště nebo sídla vlastníků a provozovatelů vozidel, stejně jako informace o pojištění – č. zelené karty, číslo pojistné sml., názve pojistitele, platnost zelené karty. Jsou v okolí svědkové? I na ně si vezměte adresy, jména a tel. čísla.
  • Jestliže nebyla přivolána policie, je nutné s ostatními účastníky dopravní nehody sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti včetně všech podpisů. Formulář „Záznam o dopravní nehodě“ je volně ke stažení na internetu a je dobré jej vozit v autě. Je stejný pro všechny evropské mutace. Dokument je propisovací, proto se před oddělením jednotlivých částí přesvědčte, že máte vyplněno vše, co je nutné. I tady počítejte s fotodokumentací, kterou budete dokládat, a se svědky, pokud jsou. Opět si vezměte jejich údaje.
  • Zůstal váš vůz po nehodě nepojízdný? Kontaktujte asistenční službu vaší pojišťovny. Pokud jste nehodu zavinili, většinou máte nárok na asistenční službu od pojišťovny, u které máte pojištění uzavřeno. Jste-li poškození, máte v rámci pojištění odpovědnosti nárok na úhradu asistenční služby, pomoci při řešení dopravní nehody nebo odtahu auta od viníka dopravní nehody.
  • Pojišťovně předejte co nejdříve sepsaný společný záznam o dopravní nehodě.
  • Informační středisko České kanceláře pojistitelů vám sdělí údaje o odpovědnostní pojišťovně škůdce, pokud ji neznáte.

 

Tak. Nezbývá, než si vše zapamatovat nebo pro každý případ stručně sepsat a uložit k formuláři „Záznam o dopravní nehodě“ do auta. Na závěr si budeme přát, abychom jezdili bez nehod a výše uvedený postup nemuseli vůbec použít.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.