Jak na převod auta? Návod pro rok 2018

Rozhodli jste se, že obměníte stávající vozový park, ale není vám jasné, jak probíhá přepis vozidla na nového majitele? V tomto článku vám prozradíme vše, co byste o převodu měli vědět.

Do. 1.1. 2016 bylo nedílnou součástí procesu převodu auta odhlašování. Již přes 2 roky již odhlašování není nutné, což celý proces výrazně zjednodušilo. Musíte jen dodržet stanovenou 10 denní lhůtu pro přepis.

Nemůže-li se kupující dostavit osobně na úřad, může někoho pověřit pověřit úředně ověřenou plnou mocí. Dokument plná moc k přepisu vozidla zmocní jinou osobu, aby mohla vykonat přepis a další související úřední úkony. O úřední potvrzení lze požádat na České Poště či jiných místech s označením Czech Point. Poplatek momentálně činí 30 Kč.

K přepisu vozidla dochází na obecním úřadě s rozšířenou působností, a to v místě trvalého bydliště prodávající osoby.

Přihlášení do registru vozidel

Registr vozidel je evidence všech automobilů, které jsou provozovány na území České republiky. Jednou z povinností nového majitele je i přihlášení do registru – tentokrát na obecním úřadě s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště provozovatele.

Poplatek za registraci nového vozidla činí 800 Kč. Registrace je možná pouze za podmínky, že provozovatel doloží technický průkaz a osvědčení o pojištění auta.

Kupujete auto ze zahraničí?

Je-li automobil dovezen ze zahraničí a v TP není uveden záznam o provozovateli, nezbude vám, než doložit protokol o technické kontrole. Datum musí být uvedeno před vystavením čistopisu.

Dalšími potřebnými dokumenty jsou protokol o evidenční kontrole (opět uvést datum před vystavením čistopisu), kupní smlouva na auto a rozhodnutí o schválení technické způsobilosti (vydá vám ho registr k čistopisu TP). Z toho logicky vyplývá, že vozidlo musí projít technickou a evidenční kontrolou před vystavením českého čistopisu velkého TP.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.