Nechte si dodat profi technologie pro autovrakoviště

Kvalitní autovrakoviště potřebuje vybavit vhodnými technologiemi. Nároky na autovrakoviště jsou dnes vysoké. Vyžadována je ekologická likvidace vozidel.

Zřídit si autovrakoviště není jen tak. Majitel a provozovatel se musí řídit zákonem číslo 106/2005 Sb., díl 7 – Autovraky, též §36 – Povinnosti nakládání s autovraky a § 37b – Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků. Autovrakoviště jsou pod drobnohledem. Kolaudace autovrakoviště se řídí stavebním zákonem a jeho částí zaměřenou na stavby určené k využívání, odstraňování, sběru, nebo k výkupu odpadu. Autovrakoviště je pokládáno za zařízení nakládající s nebezpečným odpadem. Proto se posuzuje jeho vliv na životní prostředí.

Technologie pro autovrakoviště patří obecně pod tzv. recyklační techniku

Vedle ní sem patří i drtiče, drtiče kabelů, svlíkačky/páračky kabelů, aligátorové nůžky, lisy či perforátory. Samotné technologie pro autovrakoviště, to jsou zejména stanice pro odsávání provozních kapalin, nově také technologie vhodné k ekologické likvidaci elektromobilů a další potřebná jednotlivá zařízení a příslušenství nutné pro likvidaci autovraků.

Kvalitní zařízení pro autovrakoviště nabízí SEDA

SEDA je světová jednička v technologiích k odstranění provozních kapalin z vozidel. Firma nabízí vše pro odsávání kapalin, různé speciální nástroje pro autovrakoviště i testovací vybavení.

TIP: Profi produkty a technologie, které SEDA nabízí, najdete na stránkách www.rpjr.cz

Díky technologiím SEDA lze za pomoci speciálních nástrojů, vrtaček a odsávacího zařízení odstranit veškeré kapaliny a nebezpečné látky z likvidovaného automobilu. A to zcela bezpečně, bez negativních vlivů na životní prostředí. Jde především o naftu a benzín, olej, chladicí kapalinu, brzdovou kapalinu, vodu do ostřikovačů, AdBlue, LPG, CNG atd.

Mezi produkty SEDA, které nabízí rpjr.cz, najdete linky pro odsávání kapalin; příslušenství – stojany na autovraky, pracovní plošiny, jednosloupové zvedáky, naklápěče autovraků, zvedáky motocyklů, záchytné vany, skladovací nádrže kapalin, skladovací regály i kompresory; jednotlivá zařízení – pro vrtání, odsávání jednotlivých částí autovraku; spalování CNG i lisy na autovraky, též další nářadí.

Nákup kvalitních technologií pro autovraky zjednodušuje práci a zajišťuje dodržení všech principů ekologické likvidace. Skvělým partnerem pro provozovatele autovrakovišť je proto rpj service s.r.o. – provozovatel již zmíněného webu s vybavením pro ekologické zpracovatele autovraků a kovošroty.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.