K čemu slouží DPF filtr a jakou má životnost?

Zkratka DPF označuje „Diesel Particulate Filter“ – česky filtr pevných částic. Funkcí tohoto zařízení je filtrace pevných částic výfukových plynů produkovaných vznětovými respektive dieselovými motory. Efektivita filtru dosahuje přes 80 % a za určitých podmínek může dosáhnout téměř 100 %. Jeho životnost samozřejmě není neomezená – co ji ovlivňuje a jak předejít tomu, aby součástka zcela vypověděla službu?

Filtry pevných částic byly zavedeny na základě zpřísněných podmínek emisních norem Euro, které zavádí Evropská unie. Podstatou norem je stanovení limitu škodlivin v exhalátech motorových vozidel (týkají se jak dieselových, tak benzinových motorů). Monitorovány jsou hodnoty oxidu uhelnatého, uhličitého a siřičitého, nespálených uhlovodíků, olova a sazí.

Do motorových vozidel se začal DPF filtr plošně montovat od roku 2006, kdy byla uvedena v platnost norma Euro 4. V případě některých automobilek však vozy vyjížděly z továren s filtrem již od roku 2000, kdy vešla v platnost norma Euro 3.

Dva typy DPF filtrů s různou účinností

Filtr pevných částic může mít podobu otevřeného, nebo uzavřeného systému. Otevřený systém se montoval dodatečně do užitkových vozů za účelem splnění limitů normy Euro 4. Uzavřený systém je standardní u motorových vozidel s dieselovými motory plnících normu Euro 5. Ačkoliv je provedení systémů odlišné, funkce je stejná. Liší se však účinností: zatímco uzavřený systém dosahuje účinnosti až 100 %, účinnost otevřeného systému je do 50 %.

Co si počít se zaneseným filtrem?

V dutinách filtru pevných částic se postupně usazují pevné částice a logicky tak klesá schopnost filtrace. Ve chvíli, kdy se kanálky zanesou, je nezbytné čištění DPF filtru. Děje se tak metodou tzv. vypálení, kdy řídící jednotka zvýší teplotu výfukových plynů na min. 500 °C. Předpokladem důkladného vyčištění je také dlouhodobější plynulá jízda ve středních otáčkách.

Regeneraci DPF filtru není radno podceňovat, protože zanesený filtr může v pozdější fázi způsobit poškození či úplné zničení motoru.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.